AYFER TUTKAN (1979)

Ayfer Tutkan, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Işık Üniversitesi Sanat Kuramı ve Eleştiri programında yüksek lisans eğitimine devam eden sanatçı, üniversiteden sonraki yıllarda sanat galerisi ve müzayede şirketlerinde sanat koordinatörlüğü ve sanat danışmanlığı görevlerini yürüttü. Tutkan resimlerini şöyle tanımlıyor: "Benim için başarılı sonuç, figürün yetkin görünmesini öncelikli sayan, imgenin duygusu ile bütünleşen renk, biçim ve ruh üçlüsünün uyumundadır.” Zamanın veya imgenin ruhuna uygun etkiyi yaratabilmek için kıvrım, sarılma ve birbiri içine girerek dolanma olanakları veren; kumaş, bez gibi çeşitli malzemeleri çalışıyor.

Ayfer Tutkan’ın resimlerinin ruhu, kültürel belleğe ait imgelerin yeniden gözden geçirilmesinde yatıyor. Bu süreci, bir tür ruhsal transfer ile günümüze aktarma çabası olarak adlandırıyor. Bazen tasavvuf gibi inanç imgelerini, bazen de Mısır’dan Roma’ya veya ilk insanın izlerinden Mezopotamya’ya uzanan uygarlıkların serüvenlerini ruhsal bir algı ile yansıtıyor. İmgeler evrenine sayısız yenilikler sunarak ve sonsuz form zenginliği sağlıyor. Zamanın veya imgenin ruhuna uygun etkiyi yaratabilmek için kıvrım, sarılma ve birbiri içine girerek dolanma olanakları veren; kumaş, bez gibi çeşitli malzemeleri çalışıyor. Tuval üzerinde yarattığı güçlü kontrastları verebilmek için ışık ve gölgeyi kullanıyor. Tutkan resimlerini şöyle tanımlıyor: "Benim için başarılı sonuç, figürün yetkin görünmesini öncelikli sayan, imgenin duygusu ile bütünleşen renk, biçim ve ruh üçlüsünün uyumundadır.”

Gerek galericilik ve müzayede alanında, gerekse uluslararası düzeydeki etkinlikler ve bienaller içinde yer alarak önemli deneyimler edindi. Yurt içinde ve yurt dışında, karma sergilere katıldı. Ayrıca resimleri özel koleksiyonlarda yer almaktadır.